Brankári
Maroš
Duleba
Igor
Jurský
Ondrej
Hudaček
Rastislav
Tomala
Obrancovia
Dominik
Vida
Marek
Milaňák
Jozef
Šavel
Patrik
Ivančák
Miroslav
Jurčo
Anton
Stach
Záložníci
Marek
Barnáš
Mário
Čarnogurský
Anton
Čup
Miroslav
Buxár
Marek
Siska
Samuel
Zednikovič
Juraj
Depta
Tomáš
Tomala
Patrik
Susa
Silvio
Mlak
Dávid
Galschneider
Gabriel
Žmijovský
Dominik
Slodičák
Christián
Mezovský
Útočníci
Martin
Mezey
Matúš
Heutschy
Alojz
Dunka
Marek
Podolinský
Filip
Neupauer
Adrián
Hradický